CC DOUBLE O Hà Nội

Mảng Dự Án : Thời Trang

Vị Trí                : Vincom Star City, Hanoi

Hạng mục    : Thi Công Nội Thất

Diện tích        : 150 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City