CGV – Metropolis

Mảng dự án : Giải trí

Vị trí        : Vincom Metropolis – Hanoi

Hạng mục : Quản lý dự án

Diện tích  : 3200 m2

 

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City