JELLY BUNNY HCM

 

Mảng Dự Án  : Thời Trang

Vị Trí                 : AEON Mall Celadon Tân Phú, HCM

Hạng mục      : Thi Công Nội Thất

Diện tích         : 150 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City