MAY BOUTIQUE

Mảng Dự Án : Thời trang.

Vị trí               : Thành phố Hồ Chí Minh

Hạng Mục      : Thiết kế và Thi công.

Diện tích         : 150 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City