Văn Phòng P.I.P

Mảng Dự Án : Văn Phòng

Vị Trí             : Thành Phố Hồ Chí Minh

Mạng mục     : Thiết kế và Thi Công

 

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

No.2, Street 56, Thao Dien Ward, District 2, HCM City