PETRO HOUSE HOTEL

Loại dự án : Khách sạn – Casino

Vị trí           : Thành phố Vũng Tàu

Hạng mục  : Thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất
Diện tích    : 11,000 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City