SUPERDRY – TAKASHIMAYA

Mảng dự án : Thời trang.

Địa điểm      : Takashimaya

Hạng mục    : Phát triển thiết kế và  Thi công

 

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City