IDM Office

Mảng dự án : Văn phòng

Hạng mục   :  Thiết kế và thi công nội thất

Vị trí             :  Thành phố Hồ Chí Minh

Diện tích      : 300 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

No.2, Street 56, Thao Dien Ward, District 2, HCM City