Biệt Thự Thanh Duong

 

Mảng Dự Án : Biệt Thự

Vị Trí              : Đảo Tuần Châu, Hạ Long

Mạng mục     : Thiết kế Nội Thất

Diện tích       : 478 m2, 3 lầu

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City