UP TO SECOND

Mảng dự án: Thời trang

Diện tích: 100 m2

Hạng mục công việc:  Thiết kếnội thất

Vị trí: Tp Hồ Chí Minh

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City