Zara Athleticz – Hà nội

Mảng dự án   : Thời Trang

Vị trí                  : Vincom Center – Hà Nội

Hạng mục      : Thi công & Quản lý dự án

Diện tích        : 100 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City