Zara – Hà Nội

Mảng dự án : Thời trang

Vị trí             : Vincom Bà Triệu, Hà Nội

Hạng mục   : Quản lý dự án

Diện tích    : 3800 m2

 

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

No.2, Street 56, Thao Dien Ward, District 2, HCM City