Zara – HCM

Mảng dự án  : Thời trang

Vị trí              : Vincom B, HCM

Hạng mục    : Quản lý thi công

Diện tích     : 3000 m2

 

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City