Văn Phòng Việt Thịnh

Mảng Dự Án : Văn Phòng

Vị Trí              : Tp Hồ Chí Minh

Hạng mục     : Thiết kế và Thi Công Nội Thất

Diện tích       : 1450 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City