D’2Eight

Mảng Dự Án: Shop house

Diện tích : 450 m2/ 7 Floors

Hạng mục công việc:  Thi Công Nội Thất

Vị trí  : Tp Hồ Chí Minh

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City