KAIBA

 

Mảng Dự Án : Nhà Hàng

Vị Trí              : Tp Hà Nội

Mạng mục     : Thiết kế và Thi Công Nội Thất

Diện tích       : 260 m2

You have questions regarding our process of would live to know more about us?

Call us on +84 28 7305 1990

info@pipidcorp.com

40/04 Tran Nao Street, An Khanh Ward, District 2, Thu Duc City, HCM City